...
VÅRA PROJEKT
Ny arbetsledare

Från 1:a februari har Jonatan Rydén tagit steget och blivit arbetsledare på Bjäre Entreprenad. Jonatan har arbetat ett antal år på Bjäre Entreprenad som anläggare.

FLERA PROJEKT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.