...
VÅRA PROJEKT
Dränering, Ausås

I Ausås utanför Ängelholm har vi gjort om en dränering till en villa där den befintliga dräneringen inte fungerade som den skulle vilket resulterade i fukt i källaren. Vid det här projektet lämnade vi det grovåterställt då kunden önskade finplanera det sista på egen hand.

FLERA PROJEKT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.