BJÄRE ENTREPRENAD

Mätning & Geoteknik

Installation av reningsverk och byggnation av markbäddar för enskilda avlopp i alla storleksordningar.

I samarbete med ett antal leverantörer utför vi alla typer av installationer av vatten och avloppsanläggningar, såväl till privatfastigheten som till fastigheter med professionell verksamhet. Kontakta oss för mer information så tar vi fram ett förslag som passar er och er fastighet/verksamhet.

I bland kan det vara en del administration kring installation och ombyggnad av vatten och avlopp. Vi har etablerad kontakt med de flesta kommuner i nordvästra Skåne och södra Halland och kan hjälpa er med de ansökningar/handlingar samt egenkontroller som krävs för att få ett godkänt avlopp.

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD