Dränering, Ausås

I Ausås utanför Ängelholm har vi gjort om en dränering till en villa där den befintliga dräneringen inte fungerade som den skulle vilket resulterade i fukt i källaren. Vid det här projektet lämnade vi det grovåterställt då kunden önskade finplanera det sista på egen hand.

Barkåkra, Ängelholm

Utanför Ängelholm har vi gjort en ny parkeringsyta med stödkant och dragit fram elrör för kommande laddstolpar.