BJÄRE ENTREPRENAD

DRÄNERING

Dränering av mark - Vi kan hjälpa till med att dränera runt ditt hus, dränera din källare och hantera andra dräneringsbehov för att säkerställa ett torrt och tryggt hem.

Beroende på vad marken används till så är det inte alltid att den själv kan ta hand om allt vatten utan hjälp.

Vi kan hjälpa till både vid nybyggnation av hus, åkermark som behöver dräneras för att kunna nyttjas bättre för grödor eller med ett nytt system på äldre byggnader med fuktproblem i källare eller bottenplatta.

Äldre byggnader har ofta en annan typ av dränering än de system man använder sig av idag och kan därför behöva dräneras om.

Bjäre Entreprenad har hjälpt många fastighetsägare att få en ny, väl fungerande lösning för dränering. Vår personal är utbildad i fuktspärrsteknik och vi använder väl beprövade metoder för att hitta den bästa lösningen för respektive fastighet.

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD

Stolthet i vårt arbete, tillfredsställelse för våra kunder

Vi är stolta över att ha byggt upp en kultur där våra kundnöjdheten står i fokus. Det är en ständig källa till inspiration för oss att höra vad våra kunder har att säga om oss. Upptäck själv varför våra kunder väljer att arbeta med just oss.

OMDÖMEN
VANLIGA FRÅGOR

Om svaret på din fråga inte finns här kan du kontakta oss

Vi är certifierade för att utföra enskilda avlopp och finns med på bl.a. Ängelholms kommuns rekommendationslista av entreprenörer som kan utföra denna typ av arbete.

Det bästa är att anlita ett företag som är experter på enskilt avlopp. Vi på Bjäre Entreprenad har installerat många enskilda avlopp genom åren och är specialister inom området. När du kontaktar oss så kommer vi ut till din fastighet för en inspektion och en diskussion kring den bästa lösningen för din fastighet.

Har du fått ett föreläggande från din kommun så har du även fått en tidshorisont för när installationen ska vara åtgärdad. Beroende på dina speciella förutsättningar kan det vara bra att kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan gå igenom projektet. Vissa perioder på året har vi väldigt hög beläggning och långa leveranstider.

Ja. Vi sköter kontakten med kommunen och ordnar med alla papper.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD