INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Bjäre Entreprenad AB (556762-4027) kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Vi är måna om och respekterar din personliga integritet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning så som dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att vi ska kunna fullfölja våra tjänster och tillhandahålla våra produkter. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med varandra och att vi ska kunna hantera betalningar. Vi registrerar och lagrar information i våra personal-, kund- och företagsregister.

Vi behandlar uppgifter som vi får när du:
• söker anställning hos oss
• är anställd hos oss
• besöker oss
• är kund hos oss
• är leverantör
• vill bli leverantör eller samarbetspartner
• på annat sätt har kontakt med oss

Vilka uppgifter vi behandlar
De kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter som vi fått av dig eller annan företrädare. Beroende på vilken typ av kontakt kan vi även behandla exempelvis personnummer, kontonummer och uppgifter som du lämnar på vårt företags sociala medier. Vi lämnar dina uppgifter vidare i de fall där vi anlitar externa företag för att utföra vissa tjänster åt oss (t ex fakturering) och i de fall vi är skyldiga enligt lag och gällande förordningar. Personuppgifterna sparas och gallras i enlighet med företagets rutin för dokumenthantering.

Du har rätt att kontakta oss för att begära information om på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter, rättelse, radering, dataportabilitet eller begränsning, se kontaktuppgifter nedan. Den rättsliga grunden för vår behandling är genom att vi har ett avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst skriftligen återta detta samtycke, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig är Bjäre Entreprenad AB.
 Har du frågor eller klagomål kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via:
1. Telefon: 0431-826 10
2. E-post: info@bjareentreprenad.se
3. Brev: Bjäre Entreprenad AB, Åkerslundsgatan 7, 262 73 Ängelholm ‎

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Cookies