BJÄRE ENTREPRENAD

Kontakta oss

Startsida – Kontakta oss

KONTAKTA OSS

Skicka Din

Offertförfrågan Nu

VEM SKA DU PRATA MED

Har du ett projekt på gång? Kontakta oss

ADRESS

Bjäre Entreprenad AB, Fraktgatan 6, 262 73 Ängelholm

BesöksADRESS

Fraktgatan 6, 262 73 Ängelholm

Betselgatan 4, 213 77 Malmö

EMAIL
PHONE

0431-826 10
Välj alternativ 4 när du kommer fram till växeln

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.