BJÄRE ENTREPRENAD

POOL, UTEMILJÖ & TRÄDGÅRD

Pool, utemiljö och trädgård

Bjäre Entreprenad hjälper er med finplanering av all yttre miljö och anläggande av pool. Innan vi påbörjar arbetet så gör vi ett platsbesök och går igenom med dig som kund vad du har för önskemål och idéer.

Pool
De förberedande markarbetet för en pool påminner om förberedelserna för en husgrund. Inledningsvis mäts området för poolen ut och beroende på poolkonstruktion anpassas schaktningen och dräneringen. 

Vi förbereder därefter marken och lämnar en singlad, dränerad bädd att placera poolen på. Vi utför även grävningen för anslutande rör och och slangar. När poolen sedan är på plats återfyller och återställer vi marken runt omkring.

Utemiljö och trädgård
Utifrån våra kunders önskemål finplanerar vi all yttre miljö vid byggnation av både enskilda fastigheter och större bostadsområden.

Tillsammans med duktiga leverantörer anlägger vi trädgårdar, gräsmattor, planteringar, asfaltering och monterar markutrustning. Vi utför också olika typer av stensättning till exempel plattläggning, natursten, gatsten och stenmurar.

Vi är alltid både din personliga rådgivare och din totalentreprenör.

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD