BJÄRE ENTREPRENAD

DRÖMMER DU OM EN POOL?

Vi arbetar i:

Skaffa egen pool till din trädgård

Vill du ha en alldeles egen pool i trädgården som bjuder in till spontana bad och härligt poolhäng så hjälper vi dig.

Innan vi påbörjar arbetet så gör vi ett platsbesök och går igenom med dig som kund vad du har för önskemål och idéer.

Det finns många olika typer av pooler och vi finns här för att hjälpa dig både med idéer och råd om vad som skulle vara ett bra alternativ i just ditt fall.

Poolen blir en härlig plats att samlas vid och det är många gånger trevligt att ha en yta i anslutning till den i form av stensättning eller trädäck och kanske någon plantering som passar temat. Bara fantasin sätter gränsen.

Vi är alltid både din personliga rådgivare och din totalentreprenör.

FAQ

Om din fråga inte finns här kan du kontakta oss

I vissa fall krävs det bygglov. Det bästa är att höra med den kommun där fastigheten ligger om de kräver bygglov.

Kostnaden för att bygga en pool beror på en mängd olika faktorer, t. ex. vilka markförhållanden som råder där poolen ska anläggas, pooltyp, storlek på poolen samt eventuell kringmiljö. Kontakta oss för en kostnadsfri offert om du går i tankarna på att bygga en pool.

Vilken tidsåtgång som krävs beror på flera faktorer och är därför svårt att säg. Bland annat beror det på storlek på poolen, vilken typ av pool som ska byggas, hur markförhållandena ser ut och vilken kringmiljö man önskar runt poolen. I samband med att du får en kostnadsfri offert kan du också få en uppskattad byggtid.

En pool kan vara så djup som du vill att den ska vara och vad markförhållandena tillåter.

De förberedande markarbetet för en pool påminner om förberedelserna för en husgrund. Inledningsvis mäts området för poolen ut och beroende på poolkonstruktion anpassas schaktningen och dräneringen.

Vi förbereder därefter marken och lämnar en singlad, dränerad bädd att placera poolen på. Vi utför även grävningen för anslutande rör och och slangar. När poolen sedan är på plats återfyller och återställer vi marken runt omkring.

Det bästa är att anlita ett företag som är experter på området. Vi på Bjäre Entreprenad har grävt många pooler genom åren och har därmed skaffat oss stor erfarenhet av markarbete för många olika pooltyper. När du kontaktar oss så kommer vi ut till din fastighet för att titta och föra en diskussion kring den bästa lösningen utifrån dina önskemål

Stolthet i vårt arbete, tillfredsställelse för våra kunder

Vi är stolta över att ha byggt upp en kultur där våra kundnöjdheten står i fokus. Det är en ständig källa till inspiration för oss att höra vad våra kunder har att säga om oss. Upptäck själv varför våra kunder väljer att arbeta med just oss.

OMDÖMEN

Så här går ett projekt till från A till Ö

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD