BJÄRE ENTREPRENAD

RIVNING

Vi utför allt från rivning av byggnader till VA-system.

Bjäre Entreprenad utför rivning både av byggnader och VA-system. Vi kan hjälpa till med allt från byggnadsinventering till utförande av rivningen.

Inledningsvis kan vi erbjuda en byggnadsinventering för att inventera miljö- och hälsofarliga material, så som asbest och PCB. I samband med det sorterar vi ut material som kan återbrukas, vilket kan ge möjlighet till kostnadseffektiva lösningar för projektet. Att till exempel sortera och återbruka material minskar transporter och deponiavgifter. Minskade transporter innebär också en vinst för miljön genom minskade utsläpp. 

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD