BJÄRE ENTREPRENAD

MARK & VA

Vi har lång erfarenhet av markentreprenader

Bjäre Entreprenad har sedan 1998 arbetat med olika typer av markarbeten och tillsammans med ett antal projektörer utför vi total- och utförandeentreprenader. Vi anpassar oss alltid efter nya arbetssätt och jobbar framgångsrikt i partneringprojekt.

Vi har lång erfarenhet av olika typer av grundläggning, VA-arbeten, schaktning, dränering, massbalansering och hårdgöring av ytor med mera.

Bjäre Entreprenad kan erbjuda en helhetslösnings för marken där du endast behöver anlita en entreprenör för allt från projektering till relationshandlingar.

VÅRA TJÄNSTER

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD